(1)
Baltramiejūnaitė D. Apžiesta Keramika Jotvingių Piliakalniuose. AL 2018, 19, 154-182.