(1)
Merkevičius A. Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys. AL 2018, 19, 225-228.