(1)
KuncevičiusA. Redakcinė Kolegija Ir Turinys. AL 2019, 20, 1-7.