(1)
Vengalis R.; Vėlius G. Kernavės Piliakalnių Funkcinė Raida geležies amžiuje: Naujos Senų Duomenų Interpretacijos. AL 2019, 20, 75-115.