(1)
Laužikas R.; Kuncevičius A.; Amilevičius D.; Žižiūnas T.; Šmigelskas R. Nekilnojamojo kultūros Paveldo Monitoringas Taikant 3D Ir Dirbtinio Intelekto Technologijas. AL 2019, 20, 151-166.