(1)
Kuncevičius A. Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys. AL 2019, 20, 177-180.