(1)
Kuncevičius A. Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga. AL 2020, 21, 193-197.