(1)
Banytė-Rowell R. Baitų Kapinyno 37 Kapas – Inspiracija grįžti Prie Vakarų Baltų Arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju Laikotarpiu Klausimo. AL 2013, 14, 157-180.