(1)
Šatavičius E. Ankstyvosios priešistorės Objektų Tyrimai Kalvių apyežeryje. AL 2015, 15, 7-20.