(1)
Vasiliauskas E. Edmundas Kriugeris Ir Jo Archeologinis Rinkinys Iš Lietuvos Kuršo Provincijos Muziejuje. AL 2015, 15, 111-136.