(1)
MerkevičiusA.; RemeikaitėL. Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedros Jubiliejus. AL 2011, 12, 5-9.