(1)
Núñez M.; Franzén P. Baltiško Gintaro Radiniai Šiaurės Suomijoje 4000–2000 M. Pr. Kr. AL 2011, 12, 10-24.