(1)
CiglisJ. Senoviniai Atsmilkiniai Latvijoje. AL 2011, 12, 48-56.