(1)
Zinoviev A. V. Arklių Kapai Semboje, Notangoje Ir Gretimose Srityse Antikos Ir Viduramžių simbolinės kultūros Kontekste. AL 2011, 12, 79-86.