(1)
Martinsson-Wallin H.; Wallin P.; Apel J. Priešistorinė Gyvensena Gotlande – Diachroninė Ir Sinchroninė Perspektyva. AL 2011, 12, 142-153.