(1)
Merkevičius A.; Remeikaitė L. Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedra (1990–2010 Metais). AL 2010, 11, 20-32.