(1)
Augustinavičius R.; Poškienė J. Pastarųjų dešimties Metų pokyčiai Lietuvos Archeologinio Paveldo Apsaugos Teisinio Reglamentavimo Srityje. AL 2016, 16, 137-157.