Muradian L. (2017). Vėlyvojo žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus laidosena ir visuomenė Šiaurės vakarų Lietuvoje. Archaeologia Lituana, 18, 47-77. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11689