Kuncevičius A., & Poškienė J. (2017). Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas. Archaeologia Lituana, 18, 29-46. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11690