Merkevičius A. (2017). Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi. Archaeologia Lituana, 18, 9-22. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11692