Merkevičius A. (2017). Profesoriaus Albino Kuncevičiaus archeologinę veiklą pažymint. Archaeologia Lituana, 18, 5-8. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11693