Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R., & Augustinavičius R. (2012). Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. Archaeologia Lituana, 13, 7-29. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1188