Michelbertas M. (2012). Viduramžių miestų ir pilių tyrinėtojas. Archaeologia Lituana, 13, 167-168. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1197