Lang V. (2018). Įtvirtintos gyvenvietės Rytų Baltijos regione: nuo ankstesnių tyrimų prie naujų interpretacijų. Archaeologia Lituana, 19, 13-33. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.2