Khomiakova O., Skhodnov I., & Chaukin S. (2018). Centrinių nadruvių piliakalniai: senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės modelio ir socialinės organizacijos I tūkstantmečio po Kr. pirmojoje pusėje atvejo tyrimas. Archaeologia Lituana, 19, 78-99. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.5