Kuncevičius A., Merkytė I., Poškienė J., Prapiestienė R., Vengalis R., Vėlius G., & Volungevičius J. (2018). Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos. Archaeologia Lituana, 19, 120-140. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.7