Užgalis M. (2018). Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio kaitos kontekste. Archaeologia Lituana, 19, 141-153. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.8