Buitkutė E., & Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. (2018). Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis. Archaeologia Lituana, 19, 194-206. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.11