Vasiliauskienė. V. (2018). Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. Archaeologia Lituana, 19, 221-224. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.14