Merkevičius A. (2018). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Archaeologia Lituana, 19, 225-228.