Kuncevičius A. (2019). Redakcinė kolegija ir turinys. Archaeologia Lituana, 20, 1-7.