Pilkauskas M., Piličiauskas G., & Vengalis R. (2019). Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius. Archaeologia Lituana, 20, 10-23. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.1