Shiroukhov R. (2019). Vakarų baltų degintinių kapų kaulų ir anglies AMS 14C datavimas: teorija ir praktika. Archaeologia Lituana, 20, 40-74. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.3