Vengalis R., & Vėlius G. (2019). Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. Archaeologia Lituana, 20, 75-115. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.4