Kozakaitė J., Miliauskienė Žydrūnė, & Brindzaitė R. (2019). Slepiami, nepageidaujami ar tiesiog pamiršti? Subačiaus g. 41 populiacijos bioarcheologinis profilis. Archaeologia Lituana, 20, 116-138. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.5