Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T., & Šmigelskas R. (2019). Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. Archaeologia Lituana, 20, 151-166. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.7