Vasiliauskienė V. (2019). Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. Archaeologia Lituana, 20, 171-175.