Kuncevičius A. (2019). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Archaeologia Lituana, 20, 177-180.