Kuncevičius A. (2020). Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. Archaeologia Lituana, 21, 193-197.