Banytė-Rowell R. (2013). Baitų kapinyno 37 kapas – inspiracija grįžti prie vakarų baltų arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu klausimo. Archaeologia Lituana, 14, 157-180. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2013.0.2635