Šatavičius E. (2015). Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje. Archaeologia Lituana, 15, 7-20. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4880