Smółka E. S. (2015). Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų. Archaeologia Lituana, 15, 47-64. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4899