Petrauskas G. (2015). Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas. Archaeologia Lituana, 15, 75-92. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4902