Vasiliauskas E. (2015). Edmundas Kriugeris ir jo archeologinis rinkinys iš Lietuvos Kuršo provincijos muziejuje. Archaeologia Lituana, 15, 111-136. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4906