Vasks A. (2011). Nauji duomenys apie Šiaurės Vakarų Latvijos piliakalnius. Archaeologia Lituana, 12, 64-78. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5133