Zinoviev A. V. (2011). Arklių kapai Semboje, Notangoje ir gretimose srityse Antikos ir Viduramžių simbolinės kultūros kontekste. Archaeologia Lituana, 12, 79-86. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5134