Kucypera P., & Wadyl S. (2011). Ankstyvųjų Viduramžių Makarovo 2 tipo miniatiūriniai kirviai Baltijos jūros regione. Archaeologia Lituana, 12, 122-30. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5137