Michelbertas M. (2011). ─«domi numizmatikos rinkini┼│ paroda ir jos katalogas. Archaeologia Lituana, 12, 166-167. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5142