Michelbertas M. (2010). Jakšiškio–Knitiškių pilkapyno tyrinėjimai 2000-aisiais metais. Archaeologia Lituana, 11, 120-155. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5305