Augustinavičius R., & Poškienė J. (2016). Pastarųjų dešimties metų pokyčiai Lietuvos archeologinio paveldo apsaugos teisinio reglamentavimo srityje. Archaeologia Lituana, 16, 137-157. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9847